Vårt klubbhus

Vårt klubbhus

Ved småbåthavna i Bogen ligger Steinkjer Sportsdykkere sitt klubbhus, like ved sjøen midt i byens maritime miljø. Huset består av et møtelokale på ca 30 m² og garasje/lager lokale på 25 m². Klubblokalene er ukentlig i bruk som treffsted for klubbens medlemmer enten det er møtested for klubbturer, klubbkvelder, dykkekurs, båtførerkurs og andre sosiale aktiviteter. Veldig ofte vil du treffe klubbmedlemmer i garasjeanlegget som er her for luftfylling fra vårt kompressoranlegg.

Klikk her for å reservere klubbhuset