Tekniske kurs

Tekniske kurs

CMAS Advanced Nitrox

Kurset er ment å gi grunnleggende kompetanse og erfaring innen dykking med alle nitroxblandinger, dekompressjonsrutiner og bytte av pustegass.

Målsetningen for kurset

  • Gi grunnleggende kompetanse og erfaring innen dykking med alle nitroxblandinger, samt bytting av pustegass under dykk.
  • Foreta dekompresjon på ren oksygen.

Kurset består av minimum 12 undervisningstimer pluss teorieksamen. Tidsangivelsen er et estimat og er å betrakte som minimumsmål. Det er fritt opp til instruktøren å utvide denne tiden etter behov.

Læremateriell

  • Nitroxhåndbogen (DSF).
  • Personlig dykkejournal og dykketabell.
  • Rammeplan for CMAS advanced nitrox.

 

 

 

CMAS Nitrox blender

CMAS nitrox blender skal lære kurselevene sikker håndtering av oksygen ved blanding av oksygenberiket luft.

Målsetningen for kurset:

  • Gi eleven kunnskap om risiko forbundet med blanding og fylling av gasser, med særlig fokus på rent oksygen under trykk.
  • Lære eleven å beregne hvordan en ønsket nitrox gassblanding fremstilles, og hvordan tabeller og regneprogram kan benyttes til dette.
  • Gi eleven kunnskap om helse- og sikkerhetsfarer forbundet med feilaktig blanding og håndtering av pustegasser.
  • Gi eleven kunnskap om hvordan dykkeutstyr kan oksygenrenses, og hvordan en kan kontrollere at utstyr er oksygenrenset.
  • Gi eleven praktisk trening i blanding av oksygenberiket luft med deltrykksmetoden

Kurset består av minimum 7 timer teoriundervisning utenom eksamen. Den praktiske delen av kurset tar for seg oksygenrensing av dykkeutstyr, og blanding av oksygenberiket luft.

Lærebok på kurset er ”Gasblender & servicetechnicianhåndbogen” utgitt av det danske sportsdykkerforbundet.