Styret 2019 består av

Styret 2019 består av

Leder: Håvard S. Reitlo
Nestleder: Tommy Belsaas
Styremedlem: Emma Siiri
Styremedlem: Ketil Rune Staahl
Styremedlem: Anders Smedegaard Pedersen
Varamedlem: An-Magrit Andersson Jenssen