Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

Som medlem i Steinkjer Sportsdykkere blir du en del av et trivelig og sosialt fellesskap med både fridykkere og apparatdykkere med stort aldersspenn og med ulik dykkererfaring og sertifiseringsnivå.

  • Apparatdykkere får gratis luftfylling, samt tilgang på Nitrox.
  • Fri tilgang på organiserte medlemsturer med dykkerbåten vår. Det er turer hver helg hele året (lørdag eller søndag) og minst en ukedag fra 1.mai til 1.oktober. Kostnaden er kun spleiselag på bensin.
  • Stort fokus på sikkerhet. Vi har regelmessige redningsøvelser og årlig førstehjelpskurs med HLR.
  • Rabaterte priser på utvalgte kurs.
  • Som medlem får du også delta på litt lengere turer. Årlig arrangeres helghøsttur i september til dykkermål utenfor vår nærområde. Vi har blant annet vært i Narvik, Ålesund og Saltstraumen. Hver Palmehelg og senhøst arrangeres helgeturer til vårt fantastiske kystområde i Trøndelag. Du får også tilgang på våre utenlandsturer som vi selv arrangerer. Vi har blant annet vært på Malta og Kreta. For å gjøre våre turer tilgjengelig for alle er det selvkostprinsipp med kun spleiselag på faktiske utgifter
  • Alle medlemmer er velkommen på klubbkvelder. Klubbkvelder har noen ganger dykkerfaglige tema og noen med kun sosialt treff med gode dykkervenner.
  • Fra 1. oktober til 1. mai leier vi Dampsaga Bad hvor medlemmer får tilgang til en meget gunstig pris. Her kan man øve på bruk av nytt dykkeutstyr, spille undervannsrugby eller bare koble av i varmebassenget.