Grupper og utvalg 2019

Grupper og utvalg 2019

Sikkerhetsleder
Ketil Rune Staahl

Materialforvalter
Hugo Alexandersen (Materialforvalter og Husansvarlig)
Øystein Wissløf (Båtansvarlig)
Jan-Steinar Tømmerås (Båtansvarlig)
Tommy Belsaas (Kompressoransvarlig)

Aktivitetsgruppa
Asle Jakob Iversen (Aktivitetsleder)
Hugo Alexandersen (Turansvarlig)
Vigdis Dahling (Turansvarlig)
Anders Smedegaard Pedersen (Fridykkeransvarlig)
John-Ellev Slapgård (Ryddeaksjonansvarlig)
Ketil Rune Staahl (Bassengansvarlig)

Kurs- og utdanningsgruppa
Emma Siiri (Kurskoordinator)
Kim Roger Tømmerås (Apparatdykking)
Anders Smedegaard Pedersen (Fridykking)
Håvard S. Reitlo (Båtførerkurs)

Markedsføring- og web
Einar Morten Slapgård