Grupper og utvalg 2018

Grupper og utvalg 2018

Sikkerhetsansvarlige
Arild Syvertsen
Ketil Rune Staahl

Aktivitetsgruppa
Hugo Alexandersen
Vigdis Dahling
John-Ellev Slapgård

Fridykkeransvarlig
Anders Smedegaard Pedersen

Kurs- og utdanningsgruppa
Kim Roger Tømmerås (kurs i apparatdykking)
Ketil Rune Staahl (kurs i fridykking)
Håvard S. Reitli (båtførerkurs

Husgruppa
Hugo Alexandersen
Espen Børøsund
An-Magrit Andersson Jenssen

Båtansvarlige
Jan Steinar Tømmerås
Vemund Benan
John-Ellev Slapgård

Kompressoransvarlige
Tommy Belsaas
Arild Syvertsen

Bassengansvarlig
Ragnar Lian

Markedsføring- og web
Vigdis Dahling
Einar Morten Slapgård
An-Magrit Andersson Jenssen