Fridykkerkurs – CMAS *

Fridykkerkurs – CMAS *

 

Har du fylt syv år og kan svømme, kan du starte på CMAS* fridykkerkurs. Dette er det første av tre fridykkerkurs du kan ta som elev.

Påmelding herPåmelding her

CMAS* Fridykkerkurskurs koster 1190,- inkludert lån av alt utstyr.

Målsetningen for kurset er å gjøre deg til en trygg og selvstendig fridykker som behersker forholdene i nordiske farvann. Kurset vektlegger trygg og organisert fridykking.

Før du kan begynne den praktiske delen av kurset, må du gjennom en kort teoridel. Teoriundervisningen er på minimum åtte timer, og avsluttes med en enkel teoriprøve. Denne prøven kan man ta muntlig eller skriftlig.

Kurset avsluttes med en del praktiske prøver i bassenget. Du vil blant annet bli kjent med fridykkerutstyret, lære gode sikkerhetsrutiner og du må gjennomføre noen mestringsøvelser som for eksempel neddykk og tømming av maska under vann.

Hele kurset ledes av dyktige instruktører som hele tiden gir deg nye utfordringer under trygge forhold. Når du har bestått kurset, vil du motta dykkesertifikat som er internasjonalt godkjent – CMAS* snorkel diver.