Båtførerkurs

Båtførerkurs

Båtførerkurs

Vi holder komplette båtførerkurs som gjør deg godt rustet til å ta Båtførerprøven. Våre kurs inkluderer klasseromsundervisning, tilgang på komplett e-læring, samt bokpakke og en realistisk tentamen.

Påmelding herPåmelding her

Komplett kurs koster 1990,- inkludert bokpakke og e-læring. Vi er godkjent testsenter for Båtførerprøven, så eksamen tar du etter endt kurs i vårt klubbhus. Eksamensavgift til Norsk Test AS kommer i tillegg.

Vi føler oss så sikre på at vi skal få deg trygt på vannet at hvis du ikke består Båtførerprøven på kurset, så gir vi deg nytt kurs uten ekstra kostnad.

Betaling av kurs gjøres ved tilsendt faktura som må være betalt før kursstart.

Båtførerbevis

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvem må ha Båtførerprøven?

Det obligatoriske kravet til båtførerbevis gjelder båtførere som er født fra og med 1. januar 1980 og senere. Det er nødvendig med Båtførerprøven (båtførerbevis) for å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter. Personer født før 1980 som skal føre båt anbefales også sterkt å ta Båtførerprøven.
Det er pr i dag ikke noe krav til praktiske ferdigheter i forbindelse med Båtførerprøven for å få utstedt båtførerbevis.

Hvor gammel må jeg være?

Båtførerprøven består av en teoretisk prøve etter retningslinjer fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.
Prøven kan avlegges av personer som har fylt 14 år. Ved bestått båtførerprøve vil man da få utstedt båtførerbevis ved fylte 16 år.

Hvordan gjennomføre Båtførerprøven? Og hva koster det?

Sjøfartsdirektoratet er oppdragsgiver til Norsk Test for å administrere Båtførerprøven, så det er kun gjennom Norsk Test du kan avlegge selve prøven. Steinkjer Sportsdykkere er godkjent testsenter av Norsk Test, så du kan ta Båtførerprøven hos oss. Dette gjør du ved å registrere deg på båtførerregisteret.no. Der registrerer du deg, betaler og velger hvilket testsenter du ønsker å avlegge Båtførerprøven. Når du har bestått eksamen, vil Norsk Test sende deg båtførerbevis i posten.
Prisen er pr 1. januar 2018 kr 723,- som må betales til Norsk Test ved registrering på båtførerregisteret.no

Må jeg ta kurs for å avlegge Båtførerprøven??

Nei, det er ikke krav om kurs. Så det betyr at du kan lese bøker og studere selv. Når du føler deg klar til å avlegge Båtførerprøven registrerer du deg på båtførerregisteret.no og tar kontakt med et testsenter.

Hvordan avlegges selve Båtførerprøven?

Båtførerprøven gjennomføres digitalt på PC/nettbrett og består av totalt 50 spørsmål innenfor fire hovedemner som må besvares på én time. For å bestå kreves 80% eller mer i totalt resultat, samt 80% eller mer i emne 4 «Spesielt viktige emner».

Hva skjer hvis jeg stryker på Båtførerprøven?

Hvis du ikke består prøven må du vente 14 dager før du kan prøve på nytt. I resultatet  på slutten av Båtførerprøven får du lov til å se del­resultat om nivået ditt innenfor de fire hoved­emnene som utgjør Båt­fører­prøven.
Du må da betale for en kon­tinuerings­prøve til Norsk Test. Om du har tatt kurs hos oss får du nytt kurs uten ekstra kostnad.

Hvordan betaler jeg?

Kurs hos oss betales via faktura og må være betalt før kursstart for å få utdelt bøker og for å få tilgang på e-læring.
Båtførerprøven (eksamen) og sertifikat betales til Norsk Test via båtførerregisteret.no