Innkalling til årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Steinkjer Sportsdykkere.
Årsmøtet avholdes den 14. februar kl 18:00 i lokalene til Eggebogen Båtforening.
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet den 31. januar til post@steinkjersportsdykkere.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli sendt ut på mail senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Styret ønsker veldig gjerne påmelding her: http://steinkjersportsdykkere.no/pamelding-til-aktiviteter/
Dette pga servering.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret


Comments are closed.