Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Vi har kommet til den tiden på året det er på tide å kalle inn til årsmøte. Alle medlemmer skal den 11. januar ha mottatt innkalling pr e-post. Om noen medlemmer mot formodning ikke har mottatt denne, anbefaler vi å sjekke spam-filteret, evt ta kontakt med styret for å sjekke om klubben har registrert riktig mailadresse i medlemsregisteret.
For ordens skyld, her er innkallingen også publisert på nettsiden.

Styret innkaller herved til årsmøte i Steinkjer Sportsdykkere.
Årsmøtet avholdes den 22. februar kl 18:30 i lokalene til Eggebogen Båtforening.
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet den 8. februar til post@steinkjersportsdykkere.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli sendt ut senest én uke før årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret


Comments are closed.